Nhạc Trữ Tình

Quảng Ngãi Ta Ơi Lưu Ánh Loan
Điệu Lâm Thôn Mai Lệ Quyên - Thạch Phay
Người Yêu Cô Đơn Tùng Anh - Quý Bình
Quảng Ngãi Ta Về Dương Ngọc Thái
Trên Dòng Sông Nhỏ Hoàng Minh Thắng
Quảng Ngãi Ta Về Dương Hồng Loan
Lạy Phật Dược Sư Tuấn Tú Bolero
Chuyện đời tôi Lương Tấn Đạt
Hồi Âm Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Bé Bầu Vợ Tui Trương Y Du