Nhạc Trẻ

Cơn Mưa Rào Văn Mai Hương - Negav
Vậy Ai Sai Trang Hàn - A U
Ngồi Đây Chi X-Boyfriend
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Chưa Có Ny Cao Lê Hà Trang - Bình lee
Trai Thẳng Tây Giang - Quang Cường
Yêu Hay Đam Mê Khánh Phương
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05