Nhạc Trẻ

Sau 3 Năm Phạm Hoàng Duy - Thái Tuyết Trâm
Trái Banh Kỳ Diệu Phạm Hồng Biển
1 Lần Trọng Hiếu
Hãy Nói Với Anh Thái Sơn beatbox
Yêu Không Đường Lui Ngô Kiến Huy - Khổng Tú Quỳnh
Em Về Tóc Xanh Tiêu Châu Như Quỳnh
Hẹn Quân DaK - anh TIC
Bốn Giờ Kém GinT - Núi
Chúc Xuân Khưu Huy Vũ
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

08
Lily

Nhiều ca sĩ

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

05
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06