Nhạc Trẻ

Yêu Xa Hóa Gần Miu Lê - Hoàng Dũng
Thê Lương Phúc Chinh
Tình Yêu Là Chuyện Nhỏ Karik - Châu Đăng Khoa
Hồng Nhan Nhất Vũ
Đã Đến Giờ Vào Việc Anh Fire - LT Midside
Em Về Xứ Nghệ Cùng Anh Vũ Phan Dương Ninh
Tìm Về Lương Chấn Nam
Sơn Ca
Bà Là Của Tôi Lâm Vissay - Nguyễn Kiều Oanh
Đất Phồn Hoa Minh Lý - Mờ Ka