Nhạc Trẻ

Và Cơn Mưa Tới Quang Vinh - Lynk Lee
Đàn Ông Không Nói Karik - Phan Mạnh Quỳnh
Dù Đã Có Quang Vinh - Thảo Trang
Căn Phòng Mưa Rơi Quang Vinh - Trung Quân
Ngọt Quang Minh - Hugo
Yêu Xa Hóa Gần Miu Lê - Hoàng Dũng
Tay Anh Khánh Lan
Điều Chưa Nói Linh Cáo - Winno
Người Xa Lạ Bằng Cường