Nhạc Trẻ

Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Kiếp Lầm Than Ngô Chí Cường
Em Đã Có Người Mới Tóc Tiên - Người cũ
Ba Tôi Xích Lô Rapper Thảo My
Việt Nam Tử Tế Tóc Tiên - DTAP
Tình Đơn Phương Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Quay Về Đi Thủy Tiên - Noo Phước Thịnh
Là Do Em Xui Thôi Nhiều ca sĩ
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Cà Phê

Min.

06
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

10
11
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
Thanh Xuân

Da Lab

11