Nhạc Trữ Tình

Hồng Nhan Dương Chấn Huy
Thiên Duyên Tiền Định Châu Ngọc Tiên - Minh Luân
Xuân đẹp làm sao Vy Thúy Hằng
Dứt Tình Mạnh Quỳnh
Thân Chùm Gửi Văn Hương
Trên Đồng Lúa Vàng Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Trang Nhật Ký Trương Phi Hùng
Trái Mồng Tơi Tuấn Quỳnh
Ba Tôi Trương Phi Hùng
Tình Lúa Duyên Trăng Xuân Trang - Hoàng Tú Minh
Người Hàng Xóm Lâm Bảo Phi
Miền trung mùa mưa lũ Lê Sang - Ngô Quốc Linh