Nhạc Trữ Tình

Câu Hò Điệu Lý Còn Đây Lưu Ánh Loan - Hồng Phượng
Thương áo bà ba Võ Nam Nhân
Nhớ Nhau Hoài Ngọc Kiều Oanh
Một Mình Quách Tuấn Du
Mua Xuan Do Co Em Đỗ Viết Tâm (Tâm Cúc Cu)
Trái Tim Bình Minh Đoàn Việt Phương
Căn Nhà Màu Tím Quốc Đại - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Để Gặp Chúa Trong Đời Linh Mục Quang Lâm
Cõi Nhớ Lương Nhật Duy
Tình ca đã qua 12 Nguyễn Đình Chương
Vu Lan Tình Mẹ Võ Nam Nhân
Cõi Đêm Cao Hoàng Nghi