Nhạc Trẻ
Đừng Buông Tay Anh Hồ Quang Hiếu - Nguyễn Đình Vũ
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Sau Hôm Nay Nguyễn Hữu Kha
Mùa Xuân Thích Được Lì Xì Đông Phương Tường
Nhưng Em Thích CM1X - Đinh Trang
Goldie BreakBones
một triệu like Thành Đồng - Đen
Sắc màu cuộc sống Hà Anh Tuấn - Hà Okio