Nhạc Âu-Mỹ

Sour Candy Lady Gaga - BlackPink
Exception Renforshort
Rooting For You Alessia Cara
This Is Life (Merry Christmas) The Lumineers - Daniel Rodriguez
California Lana Del Rey
Learn To Fly Elton John - Surfaces
Never Mind Lil Wayne
Señorita Shawn Mendes - Camila Cabello
Remember Hans Zimmer
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Biết Nói Gì Đây

Hoàng Châu

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Thanh Xuân

Da Lab

07
Thê Lương

Phúc Chinh

08
Rooting For You

Alessia Cara

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Cà Phê

Min.

10
Đế Vương

Đình Dũng

11