Nhạc Âu-Mỹ
Bed Friend Jacquees - Queen Naija
Exception Renforshort
Kids Again Sam Smith
The Intro Alec King
Monster Justin Bieber - Shawn Mendes
Goodbye Violette Wautier
Let you Iann Dior
Señorita Shawn Mendes - Camila Cabello
The Optimist Evie Irie
Mad Woman Taylor Swift
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Biết Nói Gì Đây

Hoàng Châu

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Thanh Xuân

Da Lab

07
Thê Lương

Phúc Chinh

08
Rooting For You

Alessia Cara

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Cà Phê

Min.

10
Đế Vương

Đình Dũng

11