Nhạc Âu-Mỹ

Crimson Blue Keith Urban
Arcade Duncan Laurence - FLETCHER
Full Stop Jeremy Zucker
Fake Mona Lisa Carly Rae Jepsen
Bonafide Chiiild - Emotional Oranges
Almost Love Sabrina Carpenter
Baggage Nhiều Ca Sĩ - Gryffin
Can't Imagine Shawn Mendes
Paper LANY
Heaven On My Mind Becky Hill - Sigala
Sparrow Emeli Sande
Safe With Me Gryffin - Audrey Mika
Astronomy Conan Gray
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

06
Thê Lương

Phúc Chinh

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
Đế Vương

Đình Dũng

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09