Nhạc Trữ Tình

Mối Duyên Quê Đang cập nhật
Phận Gái Thuyền Quyên Hương Ngọc Vân
Hết Phạm Trưởng
Thành Phố Buồn Lâm Bảo Phi
Gửi Ai Còn Mẹ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Quế Trân
Ngài Hứa Ban Thái Bảo Trâm - Tina Ngọc Nữ
Lk1 Khúc Ca Ngày Mùa Tống Hạo Nhiên - Nhiều Ca Sĩ
Chiều Đồng Quê Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Tình Nghĩa Bạn Bè Vũ Hoàng - Đào Phi Dương
Tiền Chính Là Tiên Trương Phi Hùng
Người Đã Như Mơ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Đôi Bờ Sông Quê Huyen Trang Sao Mai 2013f