Nhạc Trẻ

Vì Anh Là Gu Chị Phạm Quỳnh Anh - Ricky Star
Ba Ba Tiếng Con Gọi Trần Duy Phương
Cần Ha Shrimp - Xavi
Sài Gòn Hôm Nay Mưa JSOL - Hoàng Duyên
Tiếng Yêu Đầu Only C - Avatar Boys
Mai Mình Xa Thịnh Suy
Mùa đông khóc Quách Thành Danh
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Bạn Xưa Meow Lac
Đế Vương

Đình Dũng

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06