Nhạc Trẻ

chúng ta chỉ là đã từng Hứa Kim Tuyền - Orange
Kết Thúc Để Bắt Đầu Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
Ngày Đôi Ta Là Của Nhau Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Angel Hương Tràm
Ai Đằng Sau Lưng Em Trịnh Thăng Bình - Hương Tràm
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05