Nhạc Trẻ
Xóa Trương Như Anh
Sao Lại Nhắn Nhầm Máy Anh Vĩnh Thuyên Kim - Lâm Chấn Huy
Tết Nay Phải Về Đinh Trang - Quỳnh Gai
Đoản Ca Xuân Ngọc Châu
Tri Kỷ SAKHAR
CHÌM SÂU Nhiều Ca Sĩ - Tommy
Hứa Với Anh (A.W Remix) Kalee Hoàng - Thành Tar
Thức Dậy Dat - DNG
Championz Cường Seven - Mr.a
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

05
Cà Phê

Min.

06
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

07
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11