Nhạc Âu-Mỹ

Sweet Dream Alessia Cara
October Alessia Cara
More Keshi
Rooting For You Alessia Cara
Exception Renforshort
Proud of you Fiona Fung
Black And White Niall Horan
Just For A Moment Gryffin - Iselin Solheim
Jetski Nhiều Ca Sĩ - Internet Money
Sour Candy Lady Gaga - BlackPink
Drive Violette Wautier
Why Do You Lie To Me Nhiều Ca Sĩ - Topic
I Feel Love Sam Smith
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Thanh Xuân

Da Lab

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng

06
Cà Phê

Min.

08
Chào Việt Nam

Khánh Linh - M4U

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Thanh Xuân

Da Lab

02
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Cà Phê

Min.

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

10
Đế Vương

Đình Dũng

11