Nhạc Trẻ
Cưới Thôi Masew - B Ray
Phi Trường Biệt Ly Hoàng Minh Thắng
Nụ Cười Xuân Hồ Việt Trung
Nỗi Buồn Thân Quen Phạm Đình Thái Ngân
Níu Duyên Lê Bảo Bình
Thiên Hạ Hữu Tình Nhân Đan Trường - Juky San
3107 7 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Bởi Vì Yêu Rick - Juky San
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Sau Tất Cả (Piano) Lương Chấn Nam
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Thê Lương

Phúc Chinh

06
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

03
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

07
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10