Nhạc Trẻ

Đành Quên Sao Em Lương Chấn Nam
Nam Quốc Sơn Hà Nhiều Ca Sĩ - DTAP
Cưới Thôi Masew - B Ray
Phận Duyên Lỡ Làng Phát Huy T4 - Truzg
Chờ Em Mãi Hoàng Ngọc Hà
Việt Nam Cố Lên Nhiều Ca Sĩ - Isaac Thái
Giấc Mơ Anh Hoàng Ngọc Hà
Thương Anh B Ray - Trang Yue
Nếu Ta Biết Thứ Tha Trương Khải Minh - Trương Ngôn
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

06
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

02
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

05
Thê Lương

Phúc Chinh

06
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08