Nhạc Trẻ
Hẹn Kiếp Sau Cảnh Minh
Tết Đong Đầy 3 Nhiều Ca Sĩ - MiA
Nàng Thơ Hoàng Dũng
Vì Anh Là Gu Chị Phạm Quỳnh Anh - Ricky Star
CHAYS Nhiều Ca Sĩ - Luxuyen
Níu Duyên Lê Bảo Bình
Cuộc Sống Xa Nhà Lương Chấn Nam
Ngày Tận Thế Nhiều ca sĩ
Một Mình Có Buồn Không Thiều Bảo Trâm - Lou Hoàng
Hẹn Yêu Vũ Cát Tường
Phở Only C - Lou Hoàng
Níu Duyên

Lê Bảo Bình

01
Tình Bạn Diệu Kỳ

Nhiều ca sĩ

02
Anh Không Tha Thứ

Đình Dũng

03
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
06
Lỡ Say Bye Là Bye

Changg - Lemese

07
Phải Chăng Em Đã Yêu?

RedT - Juky San

08
Một Mình Có Buồn Không

Thiều Bảo Trâm - Lou Hoàng

09
Anh Từng Cố Gắng

Nhật Phong

11
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

12
Níu Duyên

Lê Bảo Bình

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Anh Không Tha Thứ

Đình Dũng

03
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

04
Một Mình Có Buồn Không

Thiều Bảo Trâm - Lou Hoàng

05
Tình Bạn Diệu Kỳ

Nhiều ca sĩ

06
Anh Từng Cố Gắng

Nhật Phong

07
Tết Đong Đầy 3

Nhiều Ca Sĩ - MiA

09
12
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

14