Nhạc Trữ Tình

Mẹ Ơi Mai Con Về Thùy Dương - Dương Nghi Đình
Biết Nói Gì Đây Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Như Đã Dấu Yêu Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Còn Mãi Lời Ru Lâm Hoàng Nghĩa
Mèo Hoang Lương Gia Cường
Đêm trăng tu thành đạo Quang Trường - Tốp ca
Hãy Hỏi Chúa Đi Nguyễn Hồng Ân
Lòng Mẹ 2 Đàm Vĩnh Hưng