Nhạc Trữ Tình

Hoa Nở Về Đêm Cao Hoài Đông
Anh Còn Yêu Em Lê Anh Dũng
Ru Lại Câu Hò Dương Hồng Loan
Mong Ước Ngày Xưa Đào Phi Dương
Bỏ Quê Tú Vy - Dương Nghi Đình
Qua Cơn Mê Quỳnh Như
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trang Anh Thơ - Lưu Ánh Loan
Giận Đời Vũ Phong Sơn
Tựa Cánh Bèo Trôi (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Như Huỳnh
Liên Khúc Tuổi Học Trò Đăng Nguyên - Thanh Linh