Nhạc Trữ Tình
Con Cò Trắng Ngọc Hân
Giọt Mặn Linh Mục Quang Lâm
Sống Giả Cao Hoàng Nghi
Xuân Quê Ta Châu Ngọc Linh - Châu Ngọc Tiên
Phượng Buồn Bảo Nguyên
Hiểu Và Thương Phạm Anh Thư
Bước Đi Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Trung Thành Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Trọn Đời Dâng Hiến Linh Mục Quang Lâm
Hình Bóng Người Xưa Đào Phi Dương
Công Ơn Cha Mẹ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
LK Người Mang Tâm Sự Nhiều Ca Sĩ - Phước Lộc