Nhạc Trẻ
Xin Nhiều Ca Sĩ - Đạt G
Cho Mình Mochi - Huy Trung Nguyen
Ngày Tỏ Tình Bạn Suni Hạ Linh - OSAD
Rụt Rè Lưu Quang Minh
Cánh Hồng Xuân Nhiều ca sĩ
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Best Friend beat Droppy - Kiều Trinh
Martini Văn Mai Hương