Nhạc Trẻ

Như Bến Đợi Đò 2 Khánh An - Hana Cẩm Tiên
Có Lẽ anh phuong - Manner
Hongkong 12 Nguyễn Trọng Tài - MC 12
TA. Boéo Moéo - Sữa
Cô Gái Vàng HuyR - Tùng Viu
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Tứ Linh Xuân Dưa Hấu - Hiền Hà
Xin Một Lần Say Tuấn Cry - Tùng Viu
Ch Tuấn Kiệt - anh Méo
Cất Sâu Yêu Thương Ngô Lưu Hải Thịnh