Nhạc Trẻ
Anh Không May Mắn Châu Khải Phong
Độ Ta Không Độ Nàng Fony Trung - Bảo Sơn
Trạm Khu Bị Động
Thành Bại Do Mình Dương Nhất Linh - Phương Nguyễn
Nơi Em Khác Lạ Châu Khải Phong - Chu Bin
Đi Về Nhà

JustaTee - Đen

01
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

02
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đi Về Nhà

JustaTee - Đen

04
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

07