Nhạc Trữ Tình
Lan Và Điệp 5 Hương Ngọc Vân
Hạnh phúc đơn sơ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Đạo Nghĩa Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Hai Lối Mộng Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Thương Tình Nhân Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Hoàng Minh Thắng
Nhớ Nhau Hoài Cao Sỹ Hùng
Ca Dao Em Và Tôi Phạm Phương Thảo