Nhạc Trữ Tình
Chờ Anh Bên Đồi Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Cõi Nhớ Dương Anh Tâm
Chú đại bi Phương Nghi
Hoa mười giờ Kim Sa - VŨ HẢI
Chúc Mùa Xuân Linh Mục Quang Lâm
Bạc Tình Như Nguyệt
Gió Bạc Xứ Người Bùi Trung Đẳng
Sa mưa giông Vũ Duy Linh
Dáng Thu Lý Thu Thảo
Bài Ca Tết Cho Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Phút Cuối Đàm Vĩnh Hưng