Nhạc Trẻ
Hờn Ghen Hoàng Nghi Lâm - Chu Bin
Ride With Lover Nhiều Ca Sĩ - Dũng Short
Vì sao trong lòng tôi Châu Ngọc Hiếu
Sắp 30 Anh Khoa
Này Thì 08/03 Nhii - Lâm Nguyên
Nhớ Trường Phát - SouthC
Dead Ocean Stoxic - Ego
Tình Yêu Là Chuyện Nhỏ Karik - Châu Đăng Khoa
Lần Đó Dật Hanh