Nhạc Trữ Tình
Thói Đời Tuấn Vỹ - Chế Tuấn
Hoa bằng lăng Nguyễn Nhật Tân
Mưa trên quê hương Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Người Đi Ngoài Phố Thế Anh - Hoàng Thiên Khánh