Nhạc Trữ Tình

Giã Từ Khưu Huy Vũ
Đường Tình Đôi Ngã Thanh Ngân - Thiên Vũ
Tội Tình Tuấn Quang
Đêm Tâm Sự Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Nợ Duyên Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Nhành Cây Trứng Cá Trường Sơn - Kim Thư
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan
Biết Đâu Nguồn Cội Quốc Trung - Marzuz