Nhạc Trẻ

Có Em Đây Nhiều Ca Sĩ - JayM
Noel Love (Beat) Billtruyen - Gallest
Muốn HuyenKi - Ed.Hast
Luôn Bên Anh Min. - Mr. A
hai mươi hai (22) Hứa Kim Tuyền - Amee
Đừng Xa Em Minh Hằng
Là Vì Ai Minh Hằng
Dạ Vũ (Cover) Viết Long
Chơi Vơi Trung Quân - K-ICM
Yêu Vội Vàng Lê Bảo Bình