Nhạc Trữ Tình

Mẹ tôi Thích Tâm Phước
Không Còn Nhớ Người Yêu Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Xin Em Đừng Khóc Vu Quy Hương Ngọc Vân
Tự Nguyện Trọng Tấn
Yeu Dan Toc Viet Nam Dương Ngọc Thái
Gởi Cố Nhân Đôi Lời Hương Lan - Ngọc Sơn
Cỏ Úa Khánh Băng - Dương Sang
Mai mình xa nhau Lưu Ánh Loan - Võ Nam Nhân
Nhật Thực Quốc Vũ
Sầu lẻ bóng Trương Phi Hùng
Đẹp Lòng Người Thương Lê Sang - Dương Hồng Loan