Nhạc Trữ Tình
Bằng Lòng Đi Em Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Người Đàn Bà Cũ Lê Phương Bình
Bài Không Tên Số 7 Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Tình Mẹ Bao Dung Linh Mục Quang Lâm
Cái duyên cái nợ cái tình Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Ngẫu Hứng Bolero Hồng Hạnh Bolero
Tình lúa duyên trăng Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Tình Tiền Thạch Sớt
LK Xác Pháo Nhà Ai (New Ver.) Lê Sang - Hồng Quyên