Nhạc Trữ Tình

Hoài Mong Linh Mục Quang Lâm
LK Nửa Đêm Ngoài Phố Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
Ca Dao Em Và Tôi Phạm Phương Thảo
Để Gió Cuốn Đi Thanh Lam - Da LAB
Giận Đời Vũ Phong Sơn
Hạnh phúc đơn sơ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Hạ Chờ Minh Trường
Bạc Trắng Lửa Hồng Bằng Cường - Lâm Ngọc Hoa
Giọng Ca Dĩ Vãng Hương Ngọc Vân
Hoa Sứ Nhà Nàng Nguyễn Hồng Ân
ƯỚC MƠ Nguyễn Kiều Oanh
Chẳng Lẽ Dương Ngọc Thái