Nhạc Trẻ

Quên cách yêu Lương Bích Hữu
Byex2 KIXX - DYOR
Điều Mà Em Hối Tiếc Lê Chí Trung - Dương Yến Phi
Ai Sẽ Thương Ai Sau Này Dilan Vũ - W.E Danh Phạm
Nhưng Hieu Dang - PHUC
Let's Shine Nhiều ca sĩ
Nhà Mình Vui Tết Nhiều ca sĩ
Người Dưng Sĩ Thanh - PD Seven
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Duyên Cạn Tình Tan Nhật Hào - Nguyễn Tân