Nhạc Trữ Tình

Cánh Hồng Phai Lưu Ánh Loan
Đừng Nói Xa Nhau Yến Phương - Chế Tuấn
Nhật thực VŨ HẢI
Thư cuối Vân Quang Long
Câu Chuyện Đầu Năm Phương Ý - Phương Anh Bolero
Hẹn Mùa Trăng Sau Cao Hoàng Nghi
Thôi Khắc Minh - Hồng Gấm