Nhạc Trẻ

My Girl Beat TK - Strom P
Lạc Thì Sao Kiều Phạm
Anh Em Mình Cạn Phương Nam - Khánh Đơn
Ngốc Nghếch Trần Đức Hiểu
Quên một lời hứa Diệp Tư Đồng
Chạy Theo Em (Ver. 2020) Khang Việt - Lub Nguyễn
Năm Tháng Núi Rừng Nguyễn Phương Quỳnh
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05