Nhạc Trữ Tình

Lỡ Hẹn Ngọc Sơn
Dang Dở Thanh Hoa
Mùa Xuân Đầu Tiên Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Bài thánh ca buồn Đàm Vĩnh Thanh
Bến Mới Phi Bằng
Thiền Cửa Phật Thích Trung Đạt
Thương Nhớ Về Em Đinh Quốc Cường
Nỗi lòng cô Thắm VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
Tình Anh Hồng Hạnh Bolero
Đổi Thay Diệu Thắm
Để Gió Cuốn Đi Thanh Lam - Da LAB