Nhạc Trẻ

Là Vì Ai Minh Hằng
Có Em Đây Nhiều Ca Sĩ - JayM
Đừng Xa Em Minh Hằng
Dạ Vũ (Cover) Viết Long
Luôn Bên Anh Min. - Mr. A
Chơi Vơi Trung Quân - K-ICM
Yêu Vội Vàng Lê Bảo Bình
Là Do Em Xui Thôi Nhiều ca sĩ
hai mươi hai (22) Hứa Kim Tuyền - Amee
Stars Winno - HUSTLANG Dajoe