Nhạc Trữ Tình

Bông ô môi Duy Trường - Dương Hồng Loan
Thuyền Hoa Nguyễn Thành Viên
Bài Ca Tết Cho Em Phương Kiều - Nguyễn Thành Viên
Thao Thức Vì Em Nguyễn Thành Viên
Người đã như mơ Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Tiễn biệt Chí Trương
Lối Về Xóm Nhỏ Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Đoản Ca Xuân Đinh Quốc Cường
Bội Bạc Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Đồng Cảnh Ngộ Trường Sơn - Kim Thư