Nhạc Trẻ

Đơn Giản Anh Yêu Em Hồ Quốc Việt
Đế Vương Đình Dũng
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Về Nhà Hoàng Dũng
Anh cười em đau Lâm Chấn Hải
Có Mới Nới Cũ Lương Chấn Nam
Anh Không Thể Tuấn Trần
Năm Mới Bình An Trương Khải Minh
Tình Nhân Lâm Nguyên
Thu Điếu Dật Hanh
Yên Nhạc Nhà Quạ
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

10
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

11
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

03
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

07
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10