Nhạc Trữ Tình

Nỗi Đau Muộn Màng Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Tình Lúa Duyên Trăng Thành Nguyên - Kim Linh
Tiến Thoái Lưỡng Nan Thanh Lam - Quốc Trung
Có Lẽ Tôi Nghèo Huỳnh Thuận
Không Đánh Mà Đau - Sao Nỡ Mình Ơi Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
Hoài Công Dã Tràng Võ Hoàng Lâm
Ừ có anh đây Tần Khánh
Lý qua đèo Randy - Khả Tú
Biển Nỗi Nhớ Và Em Đàm Vĩnh Hưng