Nhạc Trữ Tình

Cùng Em Đi Lễ Hội Trà Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Gặp Nhau Trong Rừng Mơ Lan Anh - Việt Hoàn
Mẹ Quan Âm Hiển Linh Đinh Kiến Văn Fortune
Mừng Tuổi Mẹ Ngô Quốc Linh
Tình Theo Bến Đỗ Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
Mồ côi Dương Ngọc Thái
Hai Lối Mộng Ân Thiên Vỹ
Quê Hương Thanh Hoa
Người Ngoài Phố Đàm Vĩnh Hưng