Nhạc Trữ Tình

Đan Áo Mùa Xuân Bảo Nguyên
Nhạc rừng Trung Hậu
Tình quê Dương Hồng Loan
Noel Hạnh Phúc Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Huế Xưa Hoàng Minh Thắng
Hoa Tím Người Xưa Tina Ngọc Nữ
Mẹ tôi Thích Tâm Phước
Hương tình yêu Hoàng Vĩnh Nam
Lý Mừng Xuân Phương Lan - Lưu Quang Bình
Cát bụi cuộc đời Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Trần Xuân