Nhạc Trẻ

Without You Vĩnh Hoàng - Billy 100
Em Xin Lỗi Anh Chưa Bác Sĩ Mập Hồng
Mặt Nạ Gemini Band
Người Ấy Đến Khi Nào Lý Tuấn Kiệt (HKT)
PLANET E Vũ Cát Tường
Tình Chơi Vơi Nguyên Hà - Vũ Đặng Quốc Việt
Hạ Yêu Huyền Huỳnh - Huỳnh Cảnh