Nhạc Trẻ
Năm Tháng Vội Vã Nahy - Dickson Nguyen
Năm Tháng Đã Qua Hiderway - anh Kai
Tháng Năm Sau Này Hoàng Ngọc Hà
Tự Tâm Nguyễn Trần Trung Quân
Trai Nghèo Lương Chấn Nam
Đừng Nói (Beat) Hà Huy Hiếu
Từng Cho Nhau La Hoàng Phúc
Tiền (Hip Hop) Lương Gia Huy
Radio Nguyễn Tiến Đạt
Thật Tuyệt Vời Cao Tùng Anh - Linh Na
Thôi! Bàng Khánh Tùng Lâm - My Carol
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen