Nhạc Trẻ

Giác Quan Tình Yêu Lương Chấn Nam
Do For Love B Ray - Amee
Thanh Xuân Của Mẹ Tempo G - Anh Thư Phan
Good Time Kiun Gia Tuan - Huỳnh James
Sau 3 Năm Phạm Hoàng Duy - Thái Tuyết Trâm
Beautifull Love Hùng Hào Hoa
Trách Phận Mình M.GK - Thông Black
Hãy Đàn Lên Đàm Vĩnh Hưng - Song Tú
Mình Và Nó Việt Linh
Dù Xa 2T - Venn