Nhạc Trữ Tình

Thêm Một Mùa Xuân Quách Thành Danh
Đồi Thông Hai Mộ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Xin trả cho em Hoàng Tú Minh
Thuyền Hoa Bảo Hưng - Như Hoa
Bến Đợi Khưu Thúy
Tình Ngăn Đôi Bờ Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Mưa Buồn Chiều Rơi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chiều Cuối Tuần Ngọc Sơn - vân My
Thu Sầu Mộc Giang