Nhạc Việt - Nhạc Mashup

Trách Mình Thôi Kim Ny Ngọc
Vội Vàng (Live) Juun Đăng Dũng - RTee
Kẻ Đến Sau Hồng Quyên
Nhớ Khắc Việt
Vỡ Tan Quách Beem
Bão lòng Y Thanh
Quyền Năng Thập Giá Thanh Tâm - Isaac Thái
Hãy Thương Vợ Nhiều Châu Khải Phong - Hoàng Y Nhung
Cưới thôi Nhiều ca sĩ
Lại một ngày Chương Đan
Hai Quê Kim Chi Bolero
Thấm thía

Tống Gia Vỹ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

03
Là Do Em Xui Thôi

Nhiều ca sĩ

04
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Nạp tiền cho tui

Dalink Studio

05